Regulamin

 

 1. Odebranie karnetu lub pierwsza obecność w ramach systemu MULTISPORT lub OK SYSTEMS oznacza znajomość oraz akceptację regulaminu.
 2. W ramach karty Multisport klient może korzystać z JEDNYCH zajęć dziennie, codziennie. Kolejne zajęcia danego dnia kosztują 15zł
 3. Zapisy na kursy tańca i rezerwacje miejsc prowadzone są mailowo, telefonicznie oraz osobiście w studiu tańca Dance Fusion na ul. Hynka 69 w Gdańsku lub ul. Poleska 25 w Gdyni
 4. Podczas rezerwacji miejsca należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Ilość osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionym karnetem przed osobami, które kupują jednorazowe wejście.
 6. Pełna rezerwacja miejsca na zajęciach następuje dopiero po wpłaceniu osobiście lub przelewem 30 zł zaliczki w przypadku lekcji grupowych lub 50 zł w przypadku lekcji indywidualnych w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji miejsca. Po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 7. Rezerwacja na zajęcia grupowe i lekcje indywidualne bez dokonania wpłaty jest nieważna.
 8. Pozostałych wpłat należy dokonywać przed pierwszymi zajęciami lub za pomocą przelewu na konto do dnia pierwszych zajęć z danego karnetu.
 9. Zaliczka jest bezzwrotna. W wyjątkowych przypadkach można ją przenieść na poczet innego kursu w Dance Fusion w terminie do 14 dni od daty startu kursu, na który została wpłacona.
 10. Opłaty za warsztaty oraz lekcje indywidualne są bezzwrotne i nie można ich przenieśc na inne zajęcia w szkole tańca Dance Fusion.
 11. Płacąc przelewem: w jego opisie należy umieścić imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz opis zajęć (nazwa, dzień i godzina). Jeżeli zapłata dotyczy kilku osób – w opisie należy podać ich listę.
 12. Każda osoba po opłaceniu całości należności otrzymuje karnet na wybrane przez siebie zajęcia. Karnet jest imienny. Nie można go przekazać innej osobie lub użyczać zajęć z karnetu osobom trzecim.
 13. Karnet na drugie i kolejne zajęcia w tygodniu można zakupić w cenie 70 zł w przypadku posiadania karnetu za 89 zł nie starszego niż 14 dni.
 14. Karnety mają określoną ważność. Jeżeli uczestnik nie może być na zajęciach, musi to zgłosić przed zajęciami (mailowo lub telefonicznie min 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć w przypadku zajęć grupowych i min 24 godziny w przypadku lekcji idywidualnych). Niezgłoszona nieobecność nie może być odrobiona na innych zajęciach w ramach ważności karnetu. Ważności karnetu nie można przedłużyć ze względu na nieobecność.
 15. Nieobecność z poprzedniego karnetu można odrobić również po wykupieniu kolejnego karnetu na ten sam kurs, jednak tylko w przypadku zachowania ciągłości kursu. (Bez przerwy między kolejnymi karnetami). Uwaga! Dotyczy jedynie nieobecności nie starszych niż 28 dni.
 16. Nieobecności można odrabiać na innych, dowolnych kursach w Dance Fusion z wyłączeniem kursów na które się obecnie uczęszcza.
 17. Na kursy dla Par nie trzeba zapisywać się w parach.
 18. Szkoła tańca Dance Fusion nie ubezpiecza Klientów od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
 19. Szkoła tańca Dance Fusion nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów na terenie miejsca zajęć.
 20. Szkoła tańca Dance Fusion zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.
 21. W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności karnetu, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach w Dance Fusion lub odebrać zwrot za zajęcia, które się nie odbyły, w terminie 30 dni od ostatnich zajęć grupy.
 22. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.

Na tej stronie nie można dodawać komentarzy.