Masz jakieś pytania?

Telefon: 500-706-206
Email: kontakt@dancefusion.com.pl


Chętnie na wszystkie odpowiemy

Taniec Współczesny

Taniec współczesny powstał na przełomie XIX i XX wieku. Oparty jest na idei baletu, jednak pozbawiony jest sztywnych zasad tańca klasycznego. Charakteryzuje go luźna forma tańca, improwizacja, dowolność w kreowaniu ruchu oparta na możliwościach i świadomości ciała.


Czerpie on z wielu tańców, jak np. taniec nowoczesny, taniec jazzowy czy taniec towarzyski.

Szczególny nacisk kładziony jest na emocje tańczącego, który charakterystycznymi ruchami opowiada odbiorcy pewną historię.

TOP